លោកបណ្ឌិត គឺម ហ៊ាង៖ បើចង់ជោគជ័យក្នុងវិស័យអចលទ្រព្យអ្នកគម្បីមាន៥ចំនុច

លោក​បណ្ឌិត​ គឹម ហ៊ាង ​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន KHMER REAL ESTATE បាន​លើក​ឡើង​ថា​ ៖ ការរកស៊ីនៅក្នុងវិស័យអចលទ្រព្យមិនចេះតែជោគជ័យនោះទេ មានអ្នកខ្លះទទួលបានជោគជ័យរហូតក្លាយជាអ្នកមាន ចំណែកអ្នកខ្លះទៀតបរាជ័យនៅក្នុងវិស័យនេះ។ យោងតាមបទពិសោធន៍របស់លោក លោកបានលើកឡើងនូវកត្តា៥ចំនុចដែលអាចជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យនេះ។ ខាង​ក្រោម​នេះ ​គឺ​ជា​ការ​ចែក​រំលែកនូវ​ចំណុច​ពិសេស​ទាំង​ ៥ពីលោក​បណ្ឌិត​ គឹម ហ៊ាង​៖ ទី១​

Read more