ប្រទេសតែមួយគត់ដែលគ្មានមូស សូម្បី១ក្បាលគឺ…

មូសជាសត្វដែលតែងតែរំខានដល់មនុស្ស និងសត្វ មិនតែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មិនល្អទៀតផង។ បើយោងទៅតាមក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ អាកាសធាតុមហាសមុទ្រនៃប្រទេសអ៊ីស្លង់បានបង្ហាញថា អ៊ីស្លង់ជាប្រទេសតែមួយគត់នៅលើពិភពលោកដែលពុំមានមូសសូម្បី១ក្បាល។ ។

ប្រទេសតែមួយគត់ដែលគ្មានមូស សូម្បី១ក្បាលគឺ

នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្លង់ មានជួបបាតុភូតធម្មជាតិការធ្លាក់ទឹកកកបីដងប៉ុណ្ណោះ ដែលវានឹងរលាយម្តងគត់ក្នុងមួយឆ្នាំ ដោយហេតុនេះហើយទើបធ្វើឱ្យប្រទេសនេះពុំមានលក្ខណៈអំណោយផលដល់សត្វប្រភេទនេះបង្កកំណើតនោះទេ។ មួយទៀត គឺដោយសារបណ្តាលមកពីសមាសធាតុគីមីនៃទឹកនិងដីរបស់ប្រទេសនេះ។ មូសមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងសមាសធាតុទាំងនេះបានទេ។

ប្រភព៖ បរទេស