ទីក្រុងទាំង ១០ ដែលមានការអភិវឌ្ឍស្ទើតែមិនគួរអោយជឿ

គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើពីភពលោកយើងនេះតែងតែមានការអភិវឌ្ឍនិងរីកចំរើន គ្រាន់តែការវិវឌ្ឍន៍មានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សឬរីកចម្រើនតិចប៉ុណ្ណោះ។​ នៅក្នុងការវិឌ្ឍនោះភាគច្រើនទៅលើទីក្រុងដែលប្រមូលផ្តុំដោយក្រុមហ៊ុននិងសេវាកម្មគ្រប់ប្រភេទជាច្រើនទៀត។ តាមរយៈរូបភាពចាស់ៗដែលបានថតទុកកាលពីសម័យកាលមុនៗរហូតមកដល់ឥលូវ ធ្វើឲ្យមានការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នកាលបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា មានលក្ខណៈខុសគ្នាគួរឲ្យកត់សម្គាល់។

ខាងក្រោមនេះជាឈ្មោះទីក្រុងទាំង ១០ ដែលមានការអភិវឌ្ឍស្ទើតែមិនគួរអោយជឿនៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើននៅលើពីភពលោក៖ 

១. សិង្ហបុរី (ឆ្នាំ 1960 ដល់បច្ចុប្បន្ន)
ទីក្រុងសិង្ហបុរី
ទីក្រុងសិង្ហបុរី

២. ទីក្រុងហុងកុង​ (ឆ្នាំ 1960 ដល់បច្ចុប្បន្ន)
ទីក្រុងហុងកុង

៣. ទីក្រុង ហ្វ័រតាឡេស្សា ​ (ឆ្នាំ 1980 ដល់បច្ចុប្បន្ន)
ទីក្រុង Fortaleza

៤. ទីក្រុងស៊ាងហៃ (ឆ្នាំ 1990 ដល់បច្ចុប្បន្ន)
ទីក្រុងស៊ាងហៃ

៥. ទីក្រុងតូរ៉ុនតូ (1930 ដល់បច្ចុប្បន្ន)
តូរ៉ុនតូ

៦. ទីក្រុងសេអ៊ូល (ឆ្នាំ 1950 ដល់បច្ចុប្បន្ន)
ទីក្រុងសេអ៊ូល

៧. ទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ី (ឆ្នាំ 1960 ដល់បច្ចុប្បន្ន)
ណៃរ៉ូប៊ី

៨. ទីក្រុងប៉េកាំង  (ឆ្នាំ 1940 ដល់បច្ចុប្បន្ន)
ទីក្រុងប៉េកាំង

៩. ទីក្រុងមែលប៊ន (ឆ្នាំ 1920 ដល់បច្ចុប្បន្ន)
មែលប៊ន

១០. ទីក្រុងឌូបៃ (ឆ្នាំ 1980 ដល់បច្ចុប្បន្ន)
ទីក្រុងឌូបៃ

អត្តបទ៖ សុជាតា
ប្រភព៖​ brightside.me