កំពូលអ្នកប្រដាល់ទាំង ១០ ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោក

កីឡាប្រដាល់ ជាប្រភេទកីឡាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងតំបន់ផ្សេងៗទៀតផងដែរ។ កីឡានេះត្រូវបានកើតមានឡើងជាច្រើនសត្សវត្សហើយបន្តរហូតមកដល់បច្ចប្បន្ន វាជាកីឡាមួយដែលពេញនិយមសម្រាប់កីឡាករអាជីពសម្រាប់រកលុយចេញពីការប្រដាល់។ មនុស្សជាច្រើនយល់ថា កីឡាប្រដាល់វាជាអំពើហឹង្សា ប៉ុន្តែវាមិនមែនដូចនោះទេ។

ខាងក្រោមនេះ ជាកំពូលអ្នកប្រដាល់ទាំង ១០ ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកនាឆ្នាំ២០១៧៖

១. លោក Floyd Mayweather  (ទ្រព្យសម្បត្តិ ៤០០ លានដុល្លា)
១. លោក Floyd Mayweather

២. លោក George Foreman (ទ្រព្យសម្បត្តិ ៣០០ លានដុល្លា)
២. លោក George Foreman

៣. លោក Manny Pacquiao (ទ្រព្យសម្បត្តិ ២៥០ លានដុល្លា)
៣. លោក Manny Pacquiao

៤. លោក Oscar De La Hoya (ទ្រព្យសម្បត្តិ ២០០ លានដុល្លា)
៤. លោក Oscar De La Hoya

៥. លោក Lennox Lewis (ទ្រព្យសម្បត្តិ ១៤០ លានដុល្លា)
៥. លោក Lennox Lewis

៦. លោក Sugar Ray Leonard (ទ្រព្យសម្បត្តិ ១២០ លានដុល្លា)
៦. លោក Sugar Ray Leonard

៧. លោក Vitali Klitschko (ទ្រព្យសម្បត្តិ ៦៥ លានដុល្លា)
៧. លោក Vitali Klitschkoass=”alignleft size-full wp-image-1678″ />

៨. លោក Muhammad Ali (ទ្រព្យសម្បត្តិ ៥០ លានដុល្លា)
៨. លោក Muhammad Ali

៩. លោក Marvin Hagler (ទ្រព្យសម្បត្តិ ៤៥ លានដុល្លា)
៩. លោក Marvin Hagler

១០. លោក Bernard Hopkins (ទ្រព្យសម្បត្តិ ៤០ លានដុល្លា)
១០. លោក Bernard Hopkins

អត្តបទ៖ សុជាតា
ប្រភព៖​ worldstopmost